Immigratiestatus Services

Als een werknemer voor langere tijd in Nederland woont en werkt, is het van cruciaal belang om de immigratiestatus te bewaken. Anywr Netherlands houdt alle vervaldata van uw non EU employees bij. Daarmee weet u dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Of wellicht wilt u een non EU werknemer in dienst nemen die al in Nederland woont?

Wijziging van werkgever

Er is sprake van ‘verandering van werkgever’ als u een werknemer in dienst neemt die in Nederland bij een ander bedrijf werkt of heeft gewerkt. Hoewel ze een geldige werkvergunning hebben, is het noodzakelijk om de procedure “verandering van werkgever” te volgen wanneer ze voor uw bedrijf komen werken. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke regelgeving.

Wijziging immigratiestatus

Een wijziging van de immigratiestatus is nodig als uw werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) van het type immigratievergunning die hij momenteel heeft. Denk bijvoorbeeld aan een studenten- of een zoekjaarvergunning die moet worden omgezet naar een kennismigrantenregeling. Wij helpen u om ervoor te zorgen dat uw werknemer een geldige verblijfsvergunning heeft en behoudt. 

Aanvraag permanente verblijfsvergunning

Wanneer een werknemer langdurig of permanent in Nederland wil verblijven, kunt u/kan hij of zij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Na een verblijf van 5 jaar in Nederland kan dit type verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Anywr Netherlands zal u informeren over de benodigde documenten en zal de immigratie documenten voorbereiden en indienen. Tevens coördineren wij de nodige afspraken met de immigratiediensten.

I was very kindly and promptly assisted with any questions or concerns and got relocated really quickly and efficiently with Anywr Netherlands. The website is easy to use and straightforward as well.

Scroll naar boven